Preaload Image

Ekiplerinizle neler yapabiliriz?

Kurumunuzda kadın istihdamını ve yönetim seviyesindeki kadın oranını artırmak mı istiyorsunuz? Erkek ağırlıklı çalışanlardan oluşan meslek alanlarında daha çok kadın çalışan istihdam etme hedefiniz mi var? İş yerinde cinsiyetçiliğe son vermek öncelikleriniz arasında mı? Çalışma kültürünüzün daha kapsayıcı ve eşitlikçi olması için, tüm çalışanlara ve yönetim kadrolarına yönelik düzenlediğimiz farkındalık ve beceri geliştiren eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz.

  • Tüm çalışanlarınızda temel farkındalık yaratmak için “Eşitliğin Farkındayım”
  • Kurumunuzda değişime liderlik eden bir çalışan grubu oluşturmak için “Eşitlik için Harekete Geçiyorum”
  • Kurumunuzda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimci grubu oluşturmak için “Eşitliği Anlatıyorum”
  • Kurumunuzun iletişim dilinin, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde yeniden ele alınması için “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İletişim Atölyesi”
  • İş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için atılabilecek adımları tartışmak üzere “İş Yaşamında Eşitliğin Farkındayım Atölyesi”
  • Kurumunuzdaki ustabaşı, işçi temsilcisi gibi pozisyonlarda çalışan erkeklere yönelik, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için “Erkeklerle Eşitlik Atölyesi”
  • Spor dünyasında yer alan ayrımcılık ve cinsiyetçiliği tartışmak üzere “Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
  • Örgün eğitimden erken ayrılmış kadın işçilerin güçlenmesi ve iş hayatında daha uzun süre kalmaları için “Hayat Dolu Buluşmalar” eğitimlerimizden yararlanabilirsiniz.

Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki fotoğrafların üzerine tıklayabilirsiniz.

“Eşitliğin Farkındayım”

Tüm kurum çalışanlarına yönelik uygulanabilen eğitimde, kadın ve erkeğe toplum tarafından öğretilen cinsiyet rollerinin ve bu rollerin bireylere, topluma ve iş yerlerine olan etkisini ele alıyor, çalışanlarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda temel farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Eğitim Yeri / Yüz yüze & Çevrimiçi (Zoom) & LMS (Öğrenme Yönetimi Sistemi)

eg1

“Eşitlik İçin Harekete Geçiyorum”

Bu eğitimde, katılımcılarla toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili kavramları derinlikli olarak tartışıp değişim için iş yerlerinden başlayarak ailede ve toplumda harekete geçmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Atölye sonrası katılımcıların, çalıştıkları kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda değişime önderlik etmelerini, konuyu şirket gündemine getirmelerini ve yaygınlaştırmalarını bekliyoruz.

Eğitim Yeri  /  Yüz yüze ve Çevrimiçi (Zoom)

hizmetlerrimiz-esitlikicin-harekete-geciyorum

“Eşitliği Anlatıyorum”

Bu eğitim ile birlikte, kurum çalışanları arasından eğitimci bir ekip oluşması sağlıyor; bu ekibin toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerini çalıştığı kurum içinde uygulamasını ve böylelikle eşitlikçi kurum kültürüne katkıda bulunmasını amaçlıyoruz.

Eğitim Yeri  /  Yüz Yüze

overhead view on young business people around wooden desk

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İletişim Atölyesi”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İletişim Atölyesi, kurumun iletişim çalışmalarının kapsayıcı ve eşitlikçi yönde değişimini kolaylaştırmaktadır. Atölyede; toplumsal cinsiyet, eşitlik ve ayrımcılık kavramları, toplumsal cinsiyete dayalı rollerin oluşumu; iletişimdeki cinsiyetçi söylemler ve araçlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin iletişime etkisi, iletişim dilinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde yeniden oluşturulması ve bunun için yapılabilecekleri ele alıyoruz.

Eğitim Yeri / Yüz yüze ve Çevrimiçi (Zoom)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İletişim Atölyesi

“İş Yaşamında Eşitliğin Farkındayım Atölyesi”

Bu atölyede, iş yaşamında görülen cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizlik konularında, orta ve üst düzey yöneticilerin farkındalıklarını arttırmayı ve bir lider olarak, iş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapabilecekleri üzerine düşünmelerini sağlamayı hedefliyoruz.  

Eğitim Yeri / Yüz yüze ve Çevrimiçi (Zoom)

İş Yaşamında Eşitliğin Farkındayım Atölyesi

“Erkeklerle Eşitlik Atölyesi”

Erkeklerle Eşitlik Atölyesi, erkeklik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisinin konuşulduğu bir atölye programı. Erkek katılımcılarla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerini ve sonuçlarını derinlemesine tartışarak eşitlikçi erkekliğin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.  Atölyemizi; üretimde ustabaşı, bant şefi ve işçi temsilcisi pozisyonlarında çalışan erkeklere yönelik olarak düzenlenmekteyiz. 

Eğitim Yeri / Yüz yüze

Erkeklerle Eşitlik Atölyesi

“Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

Sporculara veya spor kulübü çalışanlarına yönelik olarak uyguladığımız bu seminerde, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili kavramları derinlikli olarak ele alıp sporda toplumsal cinsiyet eşitliği için atılabilecek aksiyon adımlarını birlikte tartışmayı hedefliyoruz.

Eğitim Yeri / Yüz yüze ve Çevrimiçi (Zoom) 

Sporda TCE 1

“Hayat Dolu Buluşmalar”

Hayat Dolu Buluşmalar, birlikte güçlenmenin ve dayanışmanın hayat bulduğu bir kadın güçlenme programı. Kadınların ileri okuryazarlık becerileri başta olmak üzere iş hayatına etki edecek zihinsel/sosyal becerilerini geliştirmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artmasıyla kadınların iş hayatında daha uzun süre kalmalarını hedefliyoruz. Hayat Dolu Buluşmalar programımız; en az okuryazar olan tüm kadın işçilere yöneliktir. 

Eğitim Yeri  /  Yüz Yüze

Smiling Young hispanic female kitchen worker looking at the camera

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kurumunuzda uzun soluklu bir projeyi hayata geçirme fikriniz mi var?

İhtiyacınıza yönelik projelerle, kurumunuzun eşitlikçi yönde dönüşümüne destek olabiliriz.