Preaload Image

Gerçekleştirdiğimiz Projeler

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda uzun soluklu ve bütünlüklü çalışmalar yapmak isteyen kurumlarla ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyor, kurumların değişim yolculuğuna çalışanları harekete geçirerek ortak oluyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bazı projeleri aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Proje fikirleriniz için bizimle ayrıca irtibata geçmekten çekinmeyin.

Bestseller

Dünya genelinde 38 pazarda ve yaklaşık 2.600 mağazada faaliyet gösteren Bestseller’ın Türkiye’de bulunan tedarikçi ağındaki tekstil işçisi kadınlarla çalışıyoruz. Teksil üretim fabrikasında çalışan işçi kadınların hayatlarına etki edecek zihinsel/sosyal becerilerini geliştirmelerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artmasıyla iş hayatında daha uzun süre kalmalarını hedeflenmekteyiz. 2022 yılı başında İstanbul, İzmir, Denizli ve Düzce illerinde toplam 9 tekstil üretim fabrikasında yaklaşık 310 çalışan işçi kadın ile Hayat Dolu Buluşmalar kadın güçlenme programını uygulamaya başladık. Programa katılan kadınlar, iş yerinde bulunan akranlarına akran eğitimi yoluyla programdan öğrendiklerini aktarıyor, kadın işçiler arasında iletişim ve dayanışma artıyor, akranların yeni davranışlar edinmelerine ve kendi refahlarını inşa etmelerine destek oluyorlar. Bu modelde dayanışma sağlanmasının yanı sıra akran eğitimcileri üzerine düşündükleri, öğrendikleri her bir bilgi ve deneyimi iş arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Bu kapsamda, 1700’e yakın işçi kadına akran eğitimi uyguluyoruz. Bestseller ile çalışmalarımız yaygınlaşarak devam ediyor.

Borusan Grubu

Borusan Grubu’nun insan kaynakları politikalarından iletişime, eğitimden yönetime kadar geniş bir yelpazede eşitliğin zihinlerde ve uygulamalarda sağlanması için Kasım 2015’te kurduğu “Borusan Eşittir” platformuna çalışanları harekete geçirerek katkıda bulunduk.  Grubun eşitliği hayata geçirmek için kurduğu platformla ortaklaşa çalışarak 2018-2020 yılları arasında 13 seminer uyguladık ve toplamda 588 çalışanda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı yarattık. Grup şirketleri ile bu alandaki çalışmalarımız halen devam ediyor.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Eşitliğe Değer olarak Türkiye’nin en büyük işveren sendikalarından biri olan Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (ÇEİS) çimento sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla başlattığı #BenimleGelecek Projesinde, proje ortağı olarak yer aldık. Öncelikle Proje Danışma Kurulu’nda yer alarak, faaliyetler ve yönlendirmeler konusunda projeye katkıda bulunduk. Ayrıca eğitimlerimizle proje faaliyetlerinde rol almak isteyen 22 değişim lideri adayına destek verdik. ÇEİS bünyesinde bulunan 4200 çimento sektörü ofis çalışanına, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda temel farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz eğitim çalışmalarımız ise devam ediyor.

Fenerbahçe Spor KulübüHeForShe Hareketi

Fenerbahçe Spor Kulübü ve UN Women’ın (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) HeForShe Hareketi işbirliği ve Tüpraş desteği ile yürütülen Sporda ve Spor Yoluyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi’nde, eğitim uygulama partneri olarak Fenerbahçe’nin kapsayıcı spor kulübü olmasına destek verdik. 24 kişilik bir eğitimci ekip yetiştirerek toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının kulüp içinde devamlılığının sağlanmasına katkıda bulunduk. Yaptığımız eğitimlerle, futbol, voleybol ve basketbol A takımlarındaki profesyonel sporcular ve teknik ekipler dahil olmak üzere yaklaşık 270 kişiye ulaşarak onları eşitliğin sözcüsü olmaya davet ettik. Kulüp içinde başlatılan toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla görev alacak, farklı pozisyon ve görevlerde çalışan 42 kişilik bir “Değişim Liderleri” ekibinin gelişmesini eğitimlerimizle destekledik. Projenin III. Fazı kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde bulunan amatör şubelerdeki sporcu ve çalışanlara yönelik eğitimlerimizi tamamladık.

Fiba Grubu

Türkiye’de en yüksek kadın çalışan ve yönetici oranına sahip olmasıyla bilinen Fiba Grubu, 2018 yılında kurduğu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi” ile kadın erkek eşitliği konusundaki yaklaşımını kalıcı bir kurum kültürü haline getirme hedefi koydu. Fiba Grubu’nun bu alandaki çalışmalarını derinleştirmesinde grup şirketlerinin insan kaynakları ekipleriyle beraber çalışarak 2.300 çalışana eğitimlerimizle ulaştık. Komitenin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten politika ve uygulamalarını hayata geçirecek bir çalışan grubunun oluşmasına katkı sunduk. Grup şirketlerinde eğitim almamış çalışanlara yönelik çalışmalarımız tekil eğitimler ve projeler ile devam ediyor. 

Ford Otosan

İşe alımlarda kota uygulamalarından, iş yaşam dengesini koruyacak politikalara kadar Ford Otosan toplumsal cinsiyet eşitliği taahhüdünü, 2017 yılında hem kendi hem de tedarikçi firmalarında bu konuda farkındalık yaratma hedefiyle birleştirdi. Bu hedefe, 1500 çalışanda farkındalık yaratarak katkıda bulunduk. Ayrıca farkındalığı kalıcı kılmak adına 36 tedarikçi firmada 40 kişilik bir eğitimci ekip oluşturduk. Babalar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü gibi toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli günlerde eğitim uygulamaya devam ediyoruz.

Garanti BBVA

2021 yılında hayata geçirdiği EşitBiz projesi kapsamında Garanti BBVA ile iş birliği yürütmekteyiz. İş yaşamı dahil olmak üzere hayatın her alanında belirleyici olan toplumsal cinsiyet rolleri ve bunlardan kaynaklı ayrımcılığa dikkat çekmeyi amaçlayan temel eğitimimiz tüm kurum çalışanlarına sunulurken, çeşitli departman ve pozisyonlardan seçilen karma bir grubun katılımıyla konuyu daha derinlemesine ele aldığımız ve pratiğe yönelik sınıf içi atölyelerimizi tamamladık. Konunun kurum içinde gündemde kalmasını sağlayan çalışmalarımız devam ediyor.

Inditex

Dünya genelinde 200’ü aşkın ülkede ve 7000’den fazla mağazada faaliyet gösteren Inditex’in tedarikçi ağındaki tekstil işçisi kadınlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kadınların profesyonel gelişimine katkı sağlamayı ve tekstil fabrikalarındaki katılım ve temsiliyetini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 2019 yılında Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde ilk pilot uygulamasını hayata geçirdiğimiz Hayat Dolu Buluşmalar kadın güçlenme programı ile 37 kadına ulaştık, tüm atölye çalışanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmaya çalıştık. Ayrıca Inditex desteği ile tekstil ve diğer sektörlerdeki çalışanlara ulaşmak için Eşitliğin Farkındayım eğitimi ve üretimdeki ustabaşı, üretim şefi gibi erkek çalışanlara yönelik Erkeklerle Eşitlik Atölyesini geliştirdik ve uyguladık. Inditex ile çalışmalarımız yaygınlaşarak farklı tedarikçi ve üreticiler bünyesinde devam ediyor.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın iş birliği ve UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülen “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”ne eğitimlerimizle destek verdik. İş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş hayatına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefleyen projede 2019-2020 yıllarında toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerimizle yer aldık ve iş dünyasının bu hedefe erişmesine ortak olduk.

Koç Topluluğu

Koç Topluluğu’nun iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirmek adına 2015-2018 yılları arasında hayata geçirdiği Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum projesine destek olduk. Bu projede; şirket, çalışan ve bayilerle birlikte topluluk kültürünün toplumsal cinsiyet eşitlikçi yönde dönüşümüne, farklı eğitim çalışmalarıyla katkıda bulunduk. Çalışanlarda farkındalık ve beceri geliştiren 283 eğitim uygulamasıyla toplamda 15.120 kişiye ulaştık. Koç Topluluğu’nda eğitim vererek konunun gündemde kalmasını sağlayacak 336 eğitimci yetiştirdik. Koç Topluluğu’nun politika ve uygulamalarıyla örnek bir kurum olmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadık.

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi’nin (ÖzÜ) 2018-2023 stratejisi kapsamında hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı’nın bir parçası olarak çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazanmasına eğitimlerimizle katkıda bulunduk. Tüm idari birimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir çalışma ortamı yaratmak için 6 eğitim uyguladık, 278 çalışana ulaştık.

Primark

Tedarik zincirindeki çalışma kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin sürdürülebilir ve kalıcı bir değişim yaratmak amacıyla ilk faaliyetlerini 2021 yılında başlattığımız proje kapsamında Primark ile bir iş birliği kurduk. Bu kapsamda ilk etapta Primark’ın çalıştığı tedarikçi firmalar ve tekstil fabrikası çalışanları ile Eşitlik için Harekete Geçiyorum eğitimi uygulandı. Eğitim sonrasında katılımcı kurumlardan Değişim Lideri ekiplerinin gelişmesine ve harekete geçmesine destek olduk. 2022 yılında ise projenin “Kar Topu” adını almasıyla eğitim faaliyetleri genişletilerek  Primark’ın tedarikçi ağındaki diğer kurumlara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk olarak 2 fabrikada Erkeklerle Eşitlik Atölyesi ve Hayat Dolu Buluşmaları uyguladık. Ardından, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin Primark içerisinde sürdürülebilir olması adına tedarikçilerden katılımcılarla  beraber Eğitici Eğitimini gerçekleştirdik. 2023 yılında ise projeye yeni fabrikalar dahil ederek Primark Değişim Liderleri ekibinin büyümesini amaçlıyoruz.

Reklamverenler Derneği

Reklamları kalıplaşmış cinsiyet temsillerinden arındırmak, kadın ve erkekleri, tüm farklılıklarıyla ele alıp, eşit temsiliyet ile reklamlarda yansıtmak ana amacıyla Reklamverenler Derneği bünyesinde kurulan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun sektörde farkındalık yaratmak, eşitlikçi ve daha ilerici reklam uygulamaları yaratmak adına başlattığı eğitimlerin ortağı olduk. Verdiğimiz eğitimlerle, Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu üyeleri, reklamveren marka grup liderleri ile reklam ajansı çalışanları gibi bu sektörün dönüşümünde kritik role sahip paydaşlarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına neler yapabileceğimizi konuştuk.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projelerimiz

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kurumunuzda uzun soluklu bir projeyi hayata geçirme fikriniz mi var? İhtiyacınıza yönelik projelerle, kurumunuzun eşitlikçi yönde dönüşümüne destek olabiliriz.